Uppdaterade riktlinjer vid Covid i hemmet

Sundsvall 2022-08-30

Hej alla vårdnadshavare på Heliås 

På förekommen anledning vill jag poängtera ännu en gång att om någon skickar/skickat barn till skolan trots symptom, oavsett om covidtest är positivt eller negativt, så är detta inget vi på skolan godtar. Vi skickar hem alla elever som uppvisar symptom.

Alla elever från 6 år med symptom som heshet, hosta, feber, snuva, ont i halsen, ont i magen, ont i huvudet etc. ska hållas hemma och ta ett PCR-test.

PCR-test tar man genom 1177.se/covid-19-proveller via kontakt med vårdcentral.

Snabbtest/självtest är inte tillförlitliga. Vid symptom eller misstanke om smitta ska eleven stanna hemma och boka ett uppföljande PCR-test via 1177.se. 

Ingen elev med covidsymptom eller konstaterad covid får komma till skolan.

Du som vårdnadshavare ska meddela skolan om ni har misstanke om covid i hemmet.

Fram till jullovet gäller följande för att förhindra smitta på skolan:

-  Barn och vuxna ska stanna hemma vid symptom. Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

- Städbolaget är informerade och fortsätter med utökad städning och desinfektion.

- Pedagogerna torkar av elevernas arbetsplatser minst 1 gång per dag med ytdesinfektion.

Vi måste tillsammans se till att smitta inte sprids och att skolan inte behöver stängas. Vi har fortfarande en samhällsfarlig sjukdom runt oss i samhället och jag ber om förståelse och samarbete med er vårdnadshavare där hemma.

Jag upprepar därför:

Vid misstanke om smitta eller symptom, ta PCR-test via 1177.se som ger tillförlitligt resultat.

Stanna hemma minst sju dygn efter att du fått symptom eller positivt testresultat. De två sista dygnen ska du inte ha feber och ditt allmäntillstånd ska var gott.

Skolan följer uppdateringen av information ang Covid från Folkhälsomyndigheten. Jag vill härmed poängtera att det är den information som kommer direkt från skolan som gäller!

Med vänlig hälsning

Lena med personal


Tillbaka till nyheter

Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2023
Skapad av Owre.se