Kontakta oss

Personalrum / sjukanmälan: 073-046 79 31 (sjukanmälan görs varje sjukdag)

Fritids: 073-049 52 69

Besöksadress:
Rönnvägen 12
862 33 Kvissleby

Postadress:
Dalgatan 15
852 37 Sundsvall

Rektor: Lena Ytterström
E-post: lena.ytterstrom@helias.se
Tel: 060-12 22 04

Observera! Vi vill ha en aktiv dialog med vårdnadshavare. Dock bör detta i första hand ske under personalens arbetstid, 8.00 - 16 .30. Telefonsamtal och SMS kan skickas kl 8.00 - 16.30.
Övrig tid kontaktas personal företrädesvis via mail.
Vänligen respektera.

Mailadresser: fornamn.efternamn@helias.se

Mentorer

 • Malin Svenbrink, A-lagsledare
 • Charlotta Pollack
 • Jennie Wall
 • Krisztina Fogarasine' Veres
 • Ellen Boreham
 • Hedvig Bogstag 
 • Sandra Lundin 
 • Helena Danielsson

Fritids

 • Frida Andersson
 • Per Ulander
 • Gjynejt Berisha
 • Tyra Karlsson
 • Tom Gulin (tjänstledig)
 • Björn Axehult (tjänstledig)

Övrig personal

Lars-Göran Engberg  Trä- och metallslöjd
Theresa Wallentin      Textilslöjd
Fanny Sellbom           Musik
Caroline Sundström   Specialpedagog
Thea Grahn  Elevresurs

Alexander Eriksson     Kök/Fritids
Tony Vesterlund          Kök/Hemkunskap

Eva Löfström              Skolsköterska
Björn Collén                IT

Mitt Städ                     Lokalvård

Ledningsgrupp

Kerstin Tegeback

Lena Ytterström

Caroline Sundström

Malin Svenbrink

Mailadresser: fornamn.efternamn@helias.se

Synpunkter och klagomål på skolan mailas till huvudmannens representant.

Vi vill gärna ta del synpunkter och förslag på vår verksamhet. Materialet är en viktig del av vårt utvärderings- och kvalitetsarbete.  Alla synpunkter och klagomål som kommer in följs upp och dokumenteras.

E-post: kerstin.tegeback@helias.se

Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2023
Skapad av Owre.se