Ledighet

Ledighet för högst 3 dagar/läsår kan beviljas av mentor. Rektor kan bevilja ytterligare 7 dagar/läsår. Ledighet beviljas inte för elever i År 3 och 6 under perioden för de nationella provens genomförande.

Om särskilt stöd ges för att elev ska uppnå kunskapsmålen beviljas ledighet endast vid extraordinära tillfällen.

Använd i första hand loven för resor etc. Eleverna behöver sin garanterade undervisningstid. Undervisningstiden är framräknad utifrån vad en elev i genomsnitt anses behöva i skolan för att uppnå de nationella kunskapsmålen per läsår.


Eleverna lär sig i samverkan och detta kan inte tas igen vid egenstudier.

Blankett för ledighetsansökan


Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2023
Skapad av Owre.se