Fritids

Fritids: 073 - 049 52 69


Fritidsavgift Heliås

Heliås följer den kommunala taxan för barnomsorg. Avgiften är baserad på om barnet har hel- eller deltid, antal syskon i barnomsorgsverksamhet i kommunen samt den sammanlagda inkomsten i hushållet.

Obs att Heliås tillämpar minimiavgift för fritidsplats, Heltid 220,-/mån, Deltid 150,-/mån.

Beloppet ska vara inbetalt senast den 27:e innevarande månad. Betalning görs till bankgiro med barnets/barnens namn som referens.

Obs att vi inte skickar ut faktura eller inbetalningskort då betalningsåtagande gjorts vid anmälan till fritids.

Juli månad är normalt avgiftsfri. Om anmälan om särskilt fritids gjorts för juli utgår normal månadsavgift.

Svartvik – BG 652-1967

Heltid = före skolan från 06:30 och efter skolan fram till 17:30

Deltid - före skolan från 06:30 ELLER efter skolan fram till 17:30

Skollov – Heltid = 06:30 – 17:30, Deltid = normal skoltid samt före eller efter skoltiden

Uppsägning av fritidsplats

Uppsägning görs skriftligen via mail till lena ytterstrom@helias.se
Uppsägningstiden är 1 månad (kalendermånad)

Utebliven betalning

Efter 30 dagar - Skriftlig påminnelse skickas till vårdnadshavare

Efter ytterligare 30 dagar – Varsel om uppsägning av plats skickas till vårdnadshavare

Elev utan fritidsplats

Skolans öppettider = 08:10 fram till 20 min efter sista lektionens slut. Före och efter skolans öppettider ska elev inte vistas på skolan om inte särskild överenskommelse gjorts.

Av säkerhetsskäl får elev utan fritidsplats inte vistas i skolans lokaler eller på skolgården före och efter angivna tider.

Med vänlig hälsning

Lena Ytterström


Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2023
Skapad av Owre.se