Elevhälsa

Skolläkare Kalle Kappinen

Skolsköterska, Eva Löfström
 
E-post: eva.lofstrom@helias.se


Information om behandling av huvudlöss


Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.
Skolhälsovården är främst förebyggande men omfattar även hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

Basprogrammets innehåll:
Hälsobesök med allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling i förskoleklass, åk 4 (och åk 7)

Hörselkontroll i förskoleklass

Längd, syn och viktkontroll åk 2


Barn födda 2002 och framåt:
Erbjudande om vaccination mot Mässling-Påssjuka-Röda hund i åk 2
Erbjudande till samtliga elever i åk 5 om vaccination mot HPV, som är ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer
(Erbjudande om vaccination mot Difteri-Stelkramp-Kikhosta i åk 8)


NÖTFÖRBUD
På skolan finns ett generellt förbud mot alla typer av nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön. Motivet till detta beslut är att på alla sätt undvika olyckstillbud med risk för allergiska reaktioner för eleverna.


Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2023
Skapad av Owre.se