Välkommen till Heliås!

Heliås är en naturvetenskaplig fristående grundskola för elever från förskoleklass till och med År 6

Skolan är sedan januari 2011 NTA-kvalificerad vilket innebär ett samarbete med Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och kommuner och fristående skolor runt om i Sverige.